ConnyT funderar

2014-05-10

Polisen är ute och cyklar på djupt vatten

Filed under: internet — connyt @ 21:45

Polisen går i replik mot Banhof angående DLD i SvD. Deras ”slutreplik” innehåller så mycket fel och dåliga argument så jag måste skriva av mig lite.

 

Några exempel:

”Det ankommer inte på leverantörerna att enskilt göra dessa bedömningar”

Det är därför de frågade PTS som gav dem rätt i deras tolkning. De gjorde alltså INTE enskilt dessa bedömningar utan stödjer sig på tillsynsmyndigheten PTS.

 

”Att datalagringsdirektivet ogiltigförklarats av EU-domstolen beror på att integritetsintrånget inte i tillräcklig utsträckning begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att uppnå syftet, eftersom direktivet i vissa avseenden inte fastställer tydliga och preciserade regler.”

Sveriges DLD följer helt EU-direktivet och går dessutom längre i några punkter. HUR tänker polisen när de påstår att svenska DLD fortfarande är giltigt?! Det är totalt obegripligt. Helt uppenbart bryter Sveriges lag om DLD mot grundläggande rättigheter. Då får polisen be politikerna att omarbeta den svenska lagen innan den kan bli giltig igen.

 

”Till exempel riskerar Polisen i Västra Götaland att inte kunna identifiera en gärningsman som vid flera tillfällen gjort sig skyldig till våldtäkt mot barn”

Jaha. Där kom barnen. Hur är detta relevant om lagen är olaglig? Självklart kan lagar som gör djupa ingrepp i vår integritet användas för att lösa brott. Det är självklart. MEN det måste vara proportionerligt och det påverkar inte alls det som diskuteras nu.

 

”Svensk polis följer och upprätthåller lagen – om detta behöver ingen tvivla”

Onekligen känns det som att man tvivlar när man framhärdar i detta och uppmanar operatörer att begå brott mot grundläggande rättigheter. Är det inte brottsligt att uppmana till brott?

Blogga med WordPress.com.