ConnyT funderar

2010-05-02

Tecknad barnporr

Filed under: internet, samhälle — Etiketter:, , , — connyt @ 09:44

Ecpat definierar barnporr som ”Barnpornografi är dokumenterade sexuella övergrepp på barn” och skriver sedan ”Bakom varje bild eller film finns en tragik bortom det dokumenterade övergreppet” på sin hemsida.

Samtidigt stödjer dom aktivt den filterlista av Internet som idag används ” frivilligt” i Sverige. Dom var t.o.m. initiativtagare till den och skriver på sin hemsida:
”ECPAT Sverige tog under våren 2005 initiativ till ett samarbete mellan Rikskriminalpolisen och Sveriges största Internetleverantörer. Samarbetet har som mål att försvåra åtkomst till barnpornografi genom att spärra kända Internetsidor.”

Problemet är glappet i definitionen av vad som är barnporr. Ecpats definition ovan är långt ifrån den som används i svensk lag och som polisen använder i sitt filtreringsarbete. Här räknas t.ex. tecknade bilder/film in som barnporr men även ”sexiga” reklambilder för barnunderkläder, vanliga nakenbilder på barn etc etc. I Sverige anses material vara barnporr om det hos en pedofil kan väcka lustkänslor. Detta är väldigt långt ifrån definitionen som pratar om övergrepp på barn.

Jag anser att detta leder till att begreppen förvanskas och att det motverkar det viktiga arbetet för att få stopp på ”riktig” barnporr där verkliga barn drabbas. Cecilia Malmström anser att den svenska modellen är så bra att den bör exporteras till resten av EU vilket får mothugg av bl.a. Christian Engström

Det absolut viktigaste är att komma åt de som skapar barnporr via övergrepp på barn för att skydda barnen och straffa de skyldiga.

Om det skall vara olagligt med tecknad barnporr antar jag att det finns undersökningar som visar att detta leder till till ökat antal övergrepp på riktiga barn!? Vad är annars syftet? Kan det inte rent av vara så att tecknat material kan vara en ”säkerhetsventil” för en pedofil som just hindrar att ett riktigt barn kommer till skada?! Någon som sett fakta som stödjer beslutet att klassa tecknat material som barnporr och därmed jämställa det med övergrepp på barn – tipsa mig gärna!

Tänk om synen på tecknat material skulle gälla andra områden såsom våldsskildringar… Då måste vi direkt censurera en mycket stor det av de TV program som siktar in sig på ungdom och vuxna som t.ex. South Park, Simpsons etc etc som alla innehåller mycket överdrivet och grovt våld… 😉

Läs vad Oscar Swartz, Satmaran och Emma skriver i ämnet

6 kommentarer

 1. Efter lite mailande med justitiedepartementet kan jag erbjuda följande copy/pasta:

  — start citat —

  Du har via mejl frågat varför tecknad barnpornografi är olaglig men skriven barnpornografi är laglig. Jag har blivit ombedd att svara på ditt mejl.

  Att skildra barn i pornografisk bild blev straffbart 1980. I förarbetena till lagstiftningen (prop. 1978/79:179 sid. 8) angavs följande beträffande avgränsningen av det straffbara området.

  ”Yttrande frihetsutredningen har stannat för att enbart bilder ska omfattas av förbudet men att det å andra sidan ska gälla alla bilder, dvs. även tecknade bilder. Som skäl för att kriminalisera också tecknade bilder har kommittén anfört att det inte kan uteslutas att levande modell har begagnats vid framställningen. Detta har kritiserats vid remissbehandlingen. Å andra sidan har en del instanser ifrågasatt om inte även andra framställningar än bilder borde kriminaliseras. Att nu utsträcka förbudet till annat än bilder och längre än vad kommittén föreslagit kan enligt min mening inte komma ifråga. Jag delar kommitténs uppfattning att även tecknade bilder med barnpornografiskt motiv bör omfattas av en förbudsregel. Som skäl för kriminaliseringen kan här i första hand åberopas att bilder av denna typ är kränkande för barn över huvudtaget, inte bara för det barn som har använts som modell.”

  Huvudskälet till att avgränsningen ser ut som den gör är således att skyddsbehovet och kränkningen såväl för det enskilda barnet som för barn i allmänhet får anses mindre påtagligt när det gäller skriftliga framställningar än när det gäller bilder och att det därför inte ansetts motiverat att införa begränsningar för skriven barnpornografi i grundlagarna på motsvarande sätt som för barnpornografiska bilder.

  Hoppas detta är svar på din fråga

  Sofia Wirlée
  Ämnessakkunnig
  Justitiedepartementet
  Straffrättsenheten JU L5
  103 33 STOCKHOLM
  08-405 41 28

  — slut citat —

  Värt att notera är att det fortfarande är lagligt att själv teckna barnporr, bara ingen annan får reda på det, enligt brottsbalken 16-10.

  Kommentar av Kalle — 2010-06-04 @ 10:58

 2. Angående spärrlistorna i sig har jag följande information från rikskrim att dela med mig av. Jag ställde frågorna:

  1. RKP ensamma gör en lista ingen får se eller ändra.
  2. ISPn censurerar internet efter denna lista, utan att ha blivit tvingade in i avtalet.
  3. Ingen granskande part finns som ser till att allt går rätt till.

  Svaren var följande copy/pasta:

  — start citat —
  Ja, vi tillhandahåller listan som inte är offentlig, vilket är förvaltningsrättsligt prövat i kammarrätten.
  Ja, som avtalet beskriver, så är samarbetet byggt på frivillighet och utan tvingande medverkan.
  Nej, det finns ingen tredjepart som granskar att allt går rätt till, men vi inte motsätter oss inte principiellt sett en sådan part.

  Vänligen Björn Sellström, RKP/IT

  — slut citat —

  Kommentar av Kalle — 2010-06-04 @ 11:07

 3. Tack för info Kalle. Punkt 2 har jag också kommit fram till genom att bl.a. prata med Björn Sellström.

  Fortfarande tycker jag Ecpat är mycket ohederliga som kör med ”dubbla” definitioner av vad barnporr är.

  Sedan tycker jag det är ett absurt resonemang att en fantasibild kan vara kränkande för alla barn. Med samma logik borde avbildning förbjudas av tortyr, våldtäkt och mord etc.

  Svaret du fick förklarar inte heller hur t.ex. påklädda frivilliga barnmodeller kan klassas som barnporr. Man kan givetvis ha synpunkter på hur lämpligt det är med den typen av reklam man att klassa det som barnporr känns väldigt fel.

  Jag tycker man ska fokusera på de övergrepp där riktiga barn far illa och sluta jaga moral-spöken.

  Kommentar av ConnyT — 2010-06-04 @ 11:20

 4. Definitionen av barnporr håller förövrigt på att förändras. Läs följande och gråt:

  http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2009/10&bet=KU34

  Några axplock ur texten:

  — start citat 1 —
  För regeringen framstår det i och för sig inte som osannolikt att en kriminalisering av tittande kan leda till att enskilda låter bli att t.ex. söka efter laglig pornografi av rädsla att få del av barnpornografiskt material. Regeringen anför dock att informationsfriheten får begränsas om det föreligger ”särskilt viktiga skäl”. Att skydda barn från att utsättas för de kränkningar som följer av barnpornografibrott är, enligt regeringens mening, ett sådant skäl. Regeringen har funnit att den nya gärningsformen i viss utsträckning inskränker rätten att ta del av laglig vuxenpornografi, men att denna inskränkning är proportionerlig med hänsyn till det viktiga intresse som föranlett den.
  — slut citat 1 —

  Här kommer den riktiga mentala härdsmältan:

  — start citat 2 —
  Syftet med undantagsregeln är att från det straffbara området undanta vissa mindre straffvärda fall som har sitt upphov i att barn av obetänksamhet begår barnpornografibrott. Enligt regeringen bör det finnas en möjlighet att avstå från ansvarsutkrävande bl.a. i det fallet att två unga människor inom ramen för en relation enas om att avbilda sitt sexuella umgänge. Behovet av ett sådant undantag från förbudet mot skildring framstår enligt regeringen som påtagligt i ljuset av den utvidgning av det straffbara området som regeringen föreslår i propositionen.

  När det gäller det efterföljande innehavet av en på ett sådant sätt framställd relationsbild ställer sig dock frågan om införande av undantag, enligt regeringen, något annorlunda. Innehav av en barnpornografisk bild anses vara ett fortlöpande brott, vilket innebär att brottet begås så länge som bilden finns i innehavarens besittning. Regeringen anför bl.a. att om en alltför statisk regel om undantag från det straffbara området infördes och förutsättningar för tillämpning i ett enskilt fall ansågs föreligga, kunde ett sådant innehav därmed vara straffritt inte bara när innehavaren var 17 år utan också när han eller hon vid 27 års ålder innehade samma bild. Regeringen ser betänkligheter med detta.

  — slut citat 2 —

  Eller i klarspråk:
  Bilden du tog på dig och flickvännen när du var 17 var inte barnporr eftersom ni var hyffsat unga när den togs.
  Men när du fyller 27 är din ålderskillnad från digsjälv när du tog bilden så stor så det numera kommer klassas som barnporr.

  Notera: Ingen förändring har skett av bilden.

  Kommentar av Kalle — 2010-06-04 @ 11:23

 5. Mjo ECPAT är en lurig organisation. Senast jag kikade på deras hemsida ansåg de att gruppsex var ovanligt snuskigt till exempel.

  Det är en åsikt som värnar mycket om sexualmoral och absolut ingenting om barn.

  Kommentar av Kalle — 2010-06-04 @ 11:35

 6. […] under: internet,samhälle — Taggar:barnporr, ecpat, manga — connyt @ 20:44 Jag har tidigare skrivit om det absurda i att tecknade bilder på nakna barn kan utgöra barnporr som likställs med […]

  Pingback av Dax att polisanmäla CDON? « ConnyT funderar — 2010-07-25 @ 20:44


RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: