ConnyT funderar

2009-05-26

FRA nämnd kallas domstol

Filed under: internet, samhälle — Taggar: — connyt @ 07:08

Hos Mark Klamberg läser jag att FRA-propositionen nu är överlämnad. Det är intressant att se hur denna framställs i ett pressmeddelande från regeringskanslit.

Sjöholm skriver mycket tankvärt i en kommentar hos Mark:
”Välskrivet som vanligt, men det är en sak som jag kraftigt invänder emot, du skriver:
‘Att tillståndsmyndigheten byter namn från nämnd till domstol spelar ingen större roll.’ Jag anser att det spelar en väldigt stor roll om man urholkar definitionen av begreppet ‘domstol’!”

Detta som en kommentar till lagrådets remissvar (citat via Mark):
”En särskild domstol, Försvarsunderrättelsedomstolen, inrättas. … Avsaknaden av enskilda parter som agerar i målen i förening med överklagandeförbudet väcker frågan om Försvarsunderrättelsedomstolen förtjänar att betecknas som domstol eller om den hellre bör benämnas nämnd. … Lagrådet finner att namnfrågan har begränsad betydelse”

Lagrådet konstaterar alltså att det egentligen är en ”nämnd” fortfarande men att dom får kalla det domstol om dom vill… Jag blir så arg. Allt för att vilseleda folket…

Annonser

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: